Ideeën genoeg! Verslag van de eerste buurtinfoavond.

Op dinsdag 20 juni 2023 vond de eerste buurtinformatieavond plaats in het voormalige Pieter Baan Centrum. Ruim 75 buurtbewoners, mensen van de gemeente en het team van Het Wakkere End kwamen voor het eerst bij elkaar. We bespraken onze visie op de locatie en de invulling van Het Wakkere End.

Na een eerste kennismaking en uiteenzetting van het herontwikkelplan, vertelden enkele bewoners dat ze graag betrokken willen blijven. Daarom hebben we een klankbordgroep opgericht en afgesproken dat er regelmatig buurtavonden georganiseerd zullen worden.

Tijdens een enerverende brainstorm gaven de bewoners vervolgens hun mening, aandachtspunten en ideeën voor mogelijke activiteiten en de inrichting van de openbare ruimte. Dat leverde een wand vol inspiratie op.

Uitkomst ideeënwand:

 • Ondernemers en bewoners uit de buurt betrekken,

  kansen en voorrang geven;

 • Lunchvoorziening in samenwerking met kwetsbare jongeren;

 • Tijdelijke camper camping op parkeerplaats;

 • Inrichting van een brouwerij;

 • Waterkrachtcentrale in de Kromme Rijn;

 • Street Art op de resten van de buitenmuur;

 • Nestkasten aanleggen voor de zwaluwen;

 • Fietsenstalling buurt;

 • Kano/sup verhuur;

 • Een winkeltje voor alle creatieve uitingen van de huurders;

 • Een restaurant en eigen kruidentuin (Villa Augustus);

 • Aanleg van een moestuin;

 • Buurthuisfunctie met cursusruimtes voor buurtbewoners,

  oprichten buurtkoor;

 • Awesome Space benaderen voor ideeën voor de broedplaats;

 • Eco-educatie centrum voor kinderen uit de buurt;

 • Gansstraat meenemen in herontwikkeling: klinkers

  beter waterdoorlaatbaar maken;

 • Theaterzaal;

 • Gezondheidscentrum;

 • Groentewinkel bio;

 • Tafeltennistafels;

 • Muren voorzien van een stukje Utrechtse (PBC) geschiedenis in beeld;

 • Groene daken;

 • Opvangtanks voor regenwater om eigen hoven te kunnen voorzien.

Wij gaan nu onderzoeken welke ideeën haalbaar zijn en hoe we ze een plek kunnen geven in het plan. We houden je op de hoogte.

Heb je interesse of vragen? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Mail ons direct.
We helpen je graag op weg!